Dự báo thời tiết Huyện Mang Thít - Vĩnh Long 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  14.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:47
T2 02/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  18.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:46
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  19.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:45
T4 04/10
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.4%
 • Lượng mưa
  5.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:45
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  9.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:44

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mang Thít - Vĩnh Long 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mang Thít - Vĩnh Long 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mang Thít

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:47

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.98 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mang Thít