Dự báo thời tiết Huyện Mang Thít - Vĩnh Long 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:50 pm

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:50 pm

Gió
7.1 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:49 pm

Gió
6.44 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mang Thít - Vĩnh Long 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mang Thít - Vĩnh Long 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Mang Thít

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.69 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

7.7

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mang Thít