Thời tiết Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang

mây đen u ám

30.9°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang
Độ ẩm

86.8%

Tầm nhìn tại Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang
Gió

1.04 km/h

Điểm ngưng tại Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang
Điểm ngưng

27.9°

Tia UV tại Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang
UV

6.08

Nhiệt độ Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang
28° / 36.8°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang
25.1° / 27.6°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang
25.1° / 26.2°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang
29.3° / 36.9°

Thời tiết Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang theo giờ

1:00 pm

30.9° / 37.7°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

2:00 pm

30.4° / 38°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.4° / 37.7°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.9° / 37.7°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 pm

29° / 36.1°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.1° / 35.2°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 31.6°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.9° / 28°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.7° / 26.9°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 26.8°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.8° / 27.4°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

26.7° / 27.4°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

26.5° / 27.9°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

26.3° / 28°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 28°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

25.2° / 27.4°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 28°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

27.7° / 27.1°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

27.3° / 32°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

28.1° / 33.7°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

29.7° / 35.8°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

11:00 am

31.7° / 37°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 39.5°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.6° / 40.5°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.1° / 41.6°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.2° / 41.2°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

33° / 40.5°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.3° / 39.2°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

6:00 pm

30° / 37.8°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.9° / 35.4°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.1° / 33.6°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.5° / 31.7°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

10:00 pm

26.3° / 26.9°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

11:00 pm

26.5° / 27.7°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

12:00 am

26.6° / 27°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

1:00 am

26.7° / 27.6°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

2:00 am

26.8° / 27.6°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.9° / 27.5°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 28°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

26.3° / 27.7°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

26.4° / 27°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

27.5° / 27.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.9° / 34.1°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

9:00 am

29.9° / 36.8°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

10:00 am

29.3° / 36.9°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

11:00 am

29.1° / 36.1°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

12:00 pm

30.4° / 37.2°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/32°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/35°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang những ngày tới

Lượng mưa Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

374.84

NH3

1.07

NO

0.63

NO2

0.4

O3

9.35

PM10

5.84

PM2.5

4.78

SO2

0.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Tân Quang