Dự báo thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:14 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:16 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:17 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:17 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:17 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:18 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:20 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:20 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:20 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

36°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:21 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

37°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:21 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:22 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:22 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:22 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:23 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 30 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 30 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:12

Thấp/Cao

19°

/

24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.62 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Tuyên Quang