Dự báo thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

90%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.74 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Tuyên Quang