Dự báo thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

37°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
1.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 28°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

39%

áp suất

Áp suất

1001 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.06 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

13°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Tuyên Quang