Dự báo thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:44 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:41 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:41 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:39 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:37 pm

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:36 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:35 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:34 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:33 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:33 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:32 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:31 pm

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:30 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:47

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.34 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Tuyên Quang