Dự báo thời tiết Huyện Na Hang - Tuyên Quang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

37°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:10 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:11 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:11 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:11 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:12 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:12 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:14 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

37°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

38°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:16 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

39°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:17 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Na Hang - Tuyên Quang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Na Hang - Tuyên Quang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Na Hang

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:10

Thấp/Cao

23°

/

38°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Na Hang