Dự báo thời tiết Huyện Na Hang - Tuyên Quang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
0.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/24°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
0.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Na Hang - Tuyên Quang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Na Hang - Tuyên Quang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Na Hang

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

67%

áp suất

Áp suất

1001 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.32 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Na Hang