Dự báo thời tiết Huyện Na Hang - Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/20°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  2.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.2°/19.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.2°/20.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  0.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:50
T3 07/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/21.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  4.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.3°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  0.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:50
T4 08/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  5.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.2°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  0.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/21.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.4%
 • Lượng mưa
  3.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.4°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  0.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/21.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.1%
 • Lượng mưa
  5.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.5°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/20.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  0.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Na Hang - Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Na Hang - Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Na Hang

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:35/17:50

Thấp/Cao

19°

/

20°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:35 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Na Hang