Dự báo thời tiết Huyện Cầu Kè - Trà Vinh 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:05
T5 23/03
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:05
T6 24/03
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:05
T7 25/03
mây thưa
35°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:05
CN 26/03
bầu trời quang đãng
35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cầu Kè - Trà Vinh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cầu Kè - Trà Vinh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cầu Kè

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:05

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.18 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.66

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cầu Kè