Dự báo thời tiết Huyện Cầu Kè - Trà Vinh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
7.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
7.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cầu Kè - Trà Vinh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cầu Kè - Trà Vinh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Cầu Kè

mây rải rác

31°

mây rải rác

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:16/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

51%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.59 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

9.18

Bình minh / Hoàng hôn

6:16 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cầu Kè