Dự báo thời tiết Huyện Cầu Kè - Trà Vinh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cầu Kè - Trà Vinh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cầu Kè - Trà Vinh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Cầu Kè

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:05

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.25 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

4.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cầu Kè