Dự báo thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:54 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:56 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:56 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sầm Sơn - Thanh Hóa 10 ngày tới

Lượng mưa Sầm Sơn - Thanh Hóa 10 ngày tới

Thời tiết Sầm Sơn

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:52

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1.43

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sầm Sơn