Dự báo thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
3.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
3.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

27°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
5.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
4.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
4.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sầm Sơn - Thanh Hóa 15 ngày tới

Lượng mưa Sầm Sơn - Thanh Hóa 15 ngày tới

Thời tiết Sầm Sơn

mây rải rác

31°

mây rải rác

Cảm giác như 35°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

65%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.97 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

2.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sầm Sơn