Dự báo thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.1%
 • Lượng mưa
  4.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T2 06/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.7%
 • Lượng mưa
  0.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T3 07/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.7%
 • Lượng mưa
  1.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  2.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.6%
 • Lượng mưa
  3.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.9°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sầm Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Sầm Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Sầm Sơn

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:50

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.22 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sầm Sơn