Dự báo thời tiết Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

25°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
6.62 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
5.83 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Triệu Sơn

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:09

Thấp/Cao

19°

/

21°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.6 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Triệu Sơn