Dự báo thời tiết Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

16°/14°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.65 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.87 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Triệu Sơn

mây thưa

24°

mây thưa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.04 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Triệu Sơn