Dự báo thời tiết Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.9%
 • Lượng mưa
  0.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:53
CN 24/09
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.1%
 • Lượng mưa
  11.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:52
T2 25/09
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  58.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:51
T3 26/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  16.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:50
T4 27/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  10.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Triệu Sơn

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:53

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.48

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Triệu Sơn