Dự báo thời tiết Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.6%
 • Lượng mưa
  0.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.1°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T4 08/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/25.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.7%
 • Lượng mưa
  3.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  3.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.1%
 • Lượng mưa
  1.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.1%
 • Lượng mưa
  0.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Triệu Sơn

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:51

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Triệu Sơn