Thời tiết Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.87

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.38

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

93%

CN 19/05
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.07 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.97

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.81

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.69

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

9.59 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

3.892 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

9.774 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

91%

T2 20/05
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lang Chánh

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lang Chánh