Dự báo thời tiết Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lang Chánh

bầu trời quang đãng

11°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

11°

/

21°

độ ẩm

Độ ẩm

54%

áp suất

Áp suất

1022 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.31 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lang Chánh