Dự báo thời tiết Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

33°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/31°

temperature
Sáng/tối

30°/33°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/31°

temperature
Sáng/tối

30°/33°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.38 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/32°

temperature
Sáng/tối

30°/33°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.38 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/31°

temperature
Sáng/tối

30°/33°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.5 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lang Chánh

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.01 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lang Chánh