Dự báo thời tiết Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:37 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Võ Nhai

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:44

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.7 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Võ Nhai