Dự báo thời tiết Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Võ Nhai

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:49

Thấp/Cao

20°

/

21°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.22 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.65

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Võ Nhai