Dự báo thời tiết Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

21°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:14 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:16 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:17 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:18 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:18 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:18 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

24°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:19 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:19 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:19 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:20 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Võ Nhai

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:10

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.78 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

0.48

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Võ Nhai