Dự báo thời tiết Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

21°/12°

temperature
Sáng/tối

9°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

14°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

11°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/11°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Võ Nhai

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Cảm giác như
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:35/17:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

46%

áp suất

Áp suất

1023 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.07 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

-2°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:35 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Võ Nhai