Thời tiết Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên theo giờ

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

83%

T7 10/06
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.39

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.28

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.88

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.79

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.93

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

68%

CN 11/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.35

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.41

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.26

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đồng Hỷ

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.93

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Hỷ