Dự báo thời tiết Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đồng Hỷ

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.17 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

0.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Hỷ