Dự báo thời tiết Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

38°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:14 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Đồng Hỷ

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:08

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.81 km/h

Điểm ngưng

UV

2.07

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Hỷ