Dự báo thời tiết Huyện Định Hóa - Thái Nguyên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.2%
 • Lượng mưa
  3.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:08
CN 26/03
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/25.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.4%
 • Lượng mưa
  1.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:09
T2 27/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.8°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  4.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.1°/18.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/19.4°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:09
T3 28/03
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.9°/18.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.4%
 • Lượng mưa
  4.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18°/17.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.4°/17.5°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:09
T4 29/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.2°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.3%
 • Lượng mưa
  3.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.1°/19.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.2°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:10

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Định Hóa - Thái Nguyên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Định Hóa - Thái Nguyên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Định Hóa

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:08

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.72 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Định Hóa