Dự báo thời tiết Huyện Định Hóa - Thái Nguyên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

27°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Định Hóa - Thái Nguyên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Định Hóa - Thái Nguyên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Định Hóa

mưa cường độ nặng

30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 37°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

8.85 km

wind

Gió

1.41 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

28°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Định Hóa