Dự báo thời tiết Huyện Định Hóa - Thái Nguyên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

23°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:14 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Định Hóa - Thái Nguyên 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Định Hóa - Thái Nguyên 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Định Hóa

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:09

Thấp/Cao

17°

/

19°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.62 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Định Hóa