Thời tiết Huyện Kiến Xương - Thái Bình theo giờ

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.63

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.14

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.1

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

79%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.36

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.14

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.67

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.36

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

91%

T2 04/03
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiến Xương - Thái Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Kiến Xương

mây đen u ám

14°

mây đen u ám

Cảm giác như 13°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

18°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/h

Điểm ngưng

UV

1.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiến Xương