Thời tiết Huyện Kiến Xương - Thái Bình theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.706 km

UV

5.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.478 km

UV

8.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

80%

T4 07/06
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.31

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.66

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.87 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.09 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

80%

T5 08/06
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiến Xương - Thái Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Kiến Xương

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:32

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.478 km

Gió

3.35 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:32 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiến Xương