Dự báo thời tiết Huyện Kiến Xương - Thái Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:29 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:29 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
3.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
1.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
1.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

29°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
4.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
5.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
3.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiến Xương - Thái Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiến Xương - Thái Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Kiến Xương

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:29

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

79%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.59 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

1.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:29 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiến Xương