Dự báo thời tiết Huyện Kiến Xương - Thái Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.7%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/21.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.2%
 • Lượng mưa
  4.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.4°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/20.8°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/21.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35%
 • Lượng mưa
  0.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:50
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/25.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.2%
 • Lượng mưa
  0.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiến Xương - Thái Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiến Xương - Thái Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kiến Xương

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:48

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiến Xương