Dự báo thời tiết Huyện Hưng Hà - Thái Bình 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:43
T2 02/10
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.9%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:42
T3 03/10
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:41
T4 04/10
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:40
T5 05/10
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11.2%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hưng Hà - Thái Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hưng Hà - Thái Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hưng Hà

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:43

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.85

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hưng Hà