Dự báo thời tiết Huyện Hưng Hà - Thái Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/22.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.5%
 • Lượng mưa
  0.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.9°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/20.8°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.1%
 • Lượng mưa
  1.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/22.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.1%
 • Lượng mưa
  1.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.5°/20.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/20.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/21.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.7%
 • Lượng mưa
  1.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.7°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:50
T7 11/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37%
 • Lượng mưa
  0.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.1°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hưng Hà - Thái Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hưng Hà - Thái Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hưng Hà

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:48

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.45 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hưng Hà