Dự báo thời tiết Huyện Hưng Hà - Thái Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:51 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:50 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:49 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:41 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:39 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:38 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:37 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:36 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:35 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:34 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:33 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hưng Hà - Thái Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hưng Hà - Thái Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Hưng Hà

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:51

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.85 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hưng Hà