Dự báo thời tiết Huyện Hưng Hà - Thái Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:29 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:29 pm

sức gió
Gió
2.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
3.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
3.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
4.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
5.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
6.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
7.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
5.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
4.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
3.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hưng Hà - Thái Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hưng Hà - Thái Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Hưng Hà

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:29

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

79%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.79 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:29 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hưng Hà