Dự báo thời tiết Huyện Yên Châu - Sơn La 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
30°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.1°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.7%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/19.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.7°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:39/17:57
T4 08/02
mây rải rác
30°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:39/17:57
T5 09/02
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12.8%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/18.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:38/17:58
T6 10/02
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.1°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.7%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/19.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.5°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:38/17:59
T7 11/02
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.1°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.8°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:37/17:59

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Châu - Sơn La 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Châu - Sơn La 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Châu

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:39/17:57

Thấp/Cao

17°

/

30°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:39 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Châu