Dự báo thời tiết Huyện Yên Châu - Sơn La 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.2%
 • Lượng mưa
  13.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/17:58
T3 26/09
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.8%
 • Lượng mưa
  0.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/17:57
T4 27/09
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/23.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  15.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  0.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/17:56
T5 28/09
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.7%
 • Lượng mưa
  2.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/17:55
T6 29/09
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.9%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/17:55

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Châu - Sơn La 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Châu - Sơn La 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Châu

mưa cường độ nặng

28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/17:58

Thấp/Cao

20°

/

30°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

7.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Châu