Dự báo thời tiết Huyện Yên Châu - Sơn La 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:18 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:22 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:22 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:22 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:23 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:23 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:23 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:24 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:24 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:24 pm

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:25 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:25 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:25 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:26 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:26 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:27 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:27 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:27 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Châu - Sơn La 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Yên Châu - Sơn La 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Châu

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:18

Thấp/Cao

18°

/

33°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.56 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Châu