Dự báo thời tiết Huyện Yên Châu - Sơn La 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:58 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:57 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:56 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:55 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:55 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:54 pm

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:53 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:52 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:51 pm

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:50 pm

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:49 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:48 pm

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:47 pm

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:46 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:45 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:44 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:44 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:43 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:42 pm

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:41 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Châu - Sơn La 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Yên Châu - Sơn La 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Châu

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/17:58

Thấp/Cao

20°

/

30°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.95 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

7.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Châu