Dự báo thời tiết Huyện Sông Mã - Sơn La 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
1.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
1.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Mã - Sơn La 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sông Mã - Sơn La 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Sông Mã

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.34 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sông Mã