Dự báo thời tiết Huyện Sông Mã - Sơn La 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 5:56 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:57 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:57 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:58 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:59 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:59 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 6:00 pm

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 6:00 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 6:01 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 6:01 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Mã - Sơn La 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sông Mã - Sơn La 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Sông Mã

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

06:40/17:56

Thấp/Cao

18°

/

29°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:40 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sông Mã