Dự báo thời tiết Huyện Sông Mã - Sơn La 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
29°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.8%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/17:52
T3 03/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.4%
 • Lượng mưa
  0.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/17:51
T4 04/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.2%
 • Lượng mưa
  1.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:50
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.3%
 • Lượng mưa
  3.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:49
T6 06/10
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.6%
 • Lượng mưa
  2.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Mã - Sơn La 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sông Mã - Sơn La 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Sông Mã

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:52

Thấp/Cao

20°

/

30°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sông Mã