Dự báo thời tiết Huyện Phù Yên - Sơn La 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
0.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Yên - Sơn La 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Yên - Sơn La 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Phù Yên

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Yên