Dự báo thời tiết Huyện Phù Yên - Sơn La 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:16 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:16 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:17 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:17 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:17 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:18 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:22 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:22 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:22 pm

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:23 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:23 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:23 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:24 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:24 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:24 pm

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

37°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:25 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

19%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:25 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:25 pm

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Yên - Sơn La 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phù Yên - Sơn La 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Phù Yên

mây cụm

36°

mây cụm

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

06:04/18:16

Thấp/Cao

20°

/

37°

Độ ẩm

14%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.46 km/h

Điểm ngưng

UV

8.81

Bình minh / Hoàng hôn

6:04 am
6:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Yên