Dự báo thời tiết Huyện Phù Yên - Sơn La 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
35°

mây thưa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:07/18:15
T5 23/03
bầu trời quang đãng
35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:06/18:15
T6 24/03
bầu trời quang đãng
36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.9°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:05/18:16
T7 25/03
bầu trời quang đãng
34°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.5%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.3°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:04/18:16
CN 26/03
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.5%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:03/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Yên - Sơn La 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Yên - Sơn La 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phù Yên

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:07/18:15

Thấp/Cao

20°

/

35°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:07 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Yên