Dự báo thời tiết Huyện Phù Yên - Sơn La 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  16.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.9%
 • Lượng mưa
  1.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.9%
 • Lượng mưa
  0.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.1%
 • Lượng mưa
  1.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 24/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.7%
 • Lượng mưa
  5.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Yên - Sơn La 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Yên - Sơn La 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phù Yên

mưa nhẹ

21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Yên