Dự báo thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
38°

mây rải rác

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/39.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11.3%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.6°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:03
T7 25/03
mưa nhẹ
38°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/39.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.7%
 • Lượng mưa
  0.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.3°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:03
CN 26/03
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:03
T2 27/03
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.3%
 • Lượng mưa
  5.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:03
T3 28/03
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.3%
 • Lượng mưa
  8.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:03

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Quảng Trị

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:03

Thấp/Cao

25°

/

39°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Quảng Trị