Dự báo thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

37°/31°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

38°/31°

temperature
Sáng/tối

29°/34°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/33°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

35°/31°

temperature
Sáng/tối

29°/34°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

37°/31°

temperature
Sáng/tối

30°/33°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

37°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

38°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

37°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị 20 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị 20 ngày tới

Thời tiết Thị xã Quảng Trị

bầu trời quang đãng

38°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

40°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.2 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

5.14

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Quảng Trị