Dự báo thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:06 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:07 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:07 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:07 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:08 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị 20 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị 20 ngày tới

Thời tiết Thị xã Quảng Trị

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:04

Thấp/Cao

24°

/

37°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.04 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Quảng Trị