Dự báo thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:06 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:07 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:07 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:07 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:08 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị 30 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị 30 ngày tới

Thời tiết Thị xã Quảng Trị

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:03

Thấp/Cao

25°

/

39°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.16 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Quảng Trị