Dự báo thời tiết Huyện Triệu Phong - Quảng Trị 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Triệu Phong - Quảng Trị 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Triệu Phong - Quảng Trị 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Triệu Phong

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

56%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.43 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

7.11

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Triệu Phong