Dự báo thời tiết Huyện Triệu Phong - Quảng Trị 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.4%
 • Lượng mưa
  1.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:04
T7 01/04
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.7%
 • Lượng mưa
  3.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/18:04
CN 02/04
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.6%
 • Lượng mưa
  6.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.8°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/18:04
T2 03/04
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.5%
 • Lượng mưa
  0.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/18:04
T3 04/04
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/38.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.2%
 • Lượng mưa
  0.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Triệu Phong - Quảng Trị 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Triệu Phong - Quảng Trị 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Triệu Phong

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:04

Thấp/Cao

21°

/

33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.14 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Triệu Phong